Adatvédelmi tájékoztató

Az ABESSE Zrt.  online felülete

Ha  tevékenységünkkel kapcsolatos információkat,  illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, használja a menüpontokat! Amennyiben a nevét, elérhetőségét a megrendelés, érdeklődés  elküldésekor  megadta a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében, elfogadta az adatkezelési szabályzatunkban foglaltakat.  Amennyiben a megrendelés teljesítését követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra, erre az egyéb vonatkozó szabályzók figyelembe vételével teljesítjük. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés, megrendelés esetén ezekre hivatkozunk.

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

A honlap használata

Az Abesse Zrt. a www.abesse.hu honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy megrendelést adjanak le.

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól . A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához az Abesse Zrt.   információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. Az Abesse Zrt. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. Az Abesse Zrt. nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

Az Abesse Zrt. a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban az Abesse Zrt.  ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Abesse Zrt. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli, az adatkezelési szabályzatának megfelelően.

 Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

  1. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

  1. évi CI. törvény a felnőttképzésről
  2. évi CXX. törvény a tőkepiacról
  3. évi C. törvény a számvitelről
  4. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2016/679 EK Rendelet

Az adatkezelő megnevezése:

Abesse Zrt.

Az adatkezelő elérhetősége:

A www.abesse.hu  kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

Az adatkezelés meghatározása

  1. Az adatkezelés a honlapon keresztül megrendelést, érdeklődést adók adataira (név, e-mail cím, telefonszám, stb.) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
  2. Az adatkezelés a jelentkezők által megadott érdeklődés adataira ,valamint a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának figyelembe vételével  adhatja meg (megrendelés, érdeklődés leadása előtt kérjük, olvassa el a tájékoztatót.).

Kezelt adatok

Az Abesse Zrt.  a megrendelést leadó, szolgáltatásról érdeklődő által a megrendelés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

Érdeklődés  esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, beosztás, cégnév

Az álláshirdetésekre jelentkezők esetében az emailben megadott személyes adatok kezelése az előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben a jelentkezésből foglalkoztatási jogviszony alakul ki, a munkatárs személyes adatait az Abesse Zrt. az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Amennyiben foglalkoztatási jogviszony nem jön létre, úgy a jelentkező külön kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek, ellenkező esetben az adatok az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tárolásra kerülnek.

Az adatkezelés célja

Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés fogadás.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

Elektronikus felületen leadott  megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a honlapon megadott kapcsolattartók számára küldött  érdeklődés, megrendelés leadásával  kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén  az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érdeklődők adatait az Abesse Zrt. harmadik fél részére nem adja tovább.

Adatbiztonság

Az Abesse Zrt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A megrendelést leadó  és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Abesse Zrt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető: www.abesse.hu  címen.

Amennyiben a megrendelő információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti.  Az Abesse Zrt.  a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.

Az Abesse Zrt. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelést adó a leadott  megrendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Elektronikus levélcímek felhasználása

Az Abesse Zrt. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a megrendelést leadó, érdeklődő hozzájárulását adta – csak az alábbi esetekben használja fel:

– kapcsolattartáshoz

– megrendelés teljesítéséhez .

Az Abesse Zrt.  reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az Abesse Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelést adók , érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

Az Abesse Zrt. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag az Abesse Zrt.  előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.